33 uderzenia Serca Pana Jezusa - rozważania poszczególnych wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce stanowi centrum osobowości. W języku biblijnym oznacza ono ośrodek myśli, uczuć, emocji, decyzji. Miesiąc czerwiec jest czasem, kiedy my chrześcijanie w sposób szczególny wpatrujemy się w Serce naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Najświętsze Serce jest bowiem dla nas wzorem doskonałości. Zapraszamy więc w każdy kolejny dzień czerwca do wspólnego zatrzymania się nad tajemnicą Serca Jezusowego, by w Jego cieniu kształtować swoje własne serca.

Odcinek specjalny - podziękowania

Odcinek 1 - Serca Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
Odcinek 2 - Serce Jezusa, przez Ducha Świetego w łonie Maryi Dziewicy utworzone
Odcinek 3 - Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone
Odcinek 4 - Serce Jezusa, nieskończonego majestatu
Odcinek 5 - Serce Jezusa, świątynio Boga
Odcinek 6 - Serce Jezusa, przybytku Najwyższego
Odcinek 7 - Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios
Odcinek 8 - Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
Odcinek 9 - Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico
Odcinek 10 - Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
Odcinek 11 - Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino
Odcinek 12 - Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze
Odcinek 13 - Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich
Odcinek 14 - Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności
Odcinek 15 - Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
Odcinek 16 - Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał
Odcinek 17 - Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
Odcinek 18 - Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata
Odcinek 19 - Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
Odcinek 20 - Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
Odcinek 21 - Serce Jezusa, źródło życia i świętości
Odcinek 22 - Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
Odcinek 23 - Serce Jezusa, zelżywością napełnione
Odcinek 24 - Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte
Odcinek 25 - Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne
Odcinek 26 - Serce Jezusa, włócznią przebite
Odcinek 27 - Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
Odcinek 28 - Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze
Odcinek 29 - Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
Odcinek 30 - Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
Odcinek 31 - Serce Jezusa, Zbawienie ufających Tobie
Odcienk 32 - Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających
Odcinek 33 - Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych