Jubileusz 65. i 50. lecia życia zakonnego

jubileusz 2020 16W sobotę 11 lipca obchodziliśmy w naszej wspólnocie jubileusz 65. lecia życia zakonnego s. M. Ludwiki i jubileusz 50. lecia życia zakonnego s. M. Klaudii. W kameralnym gronie świętowaliśmy te piękne rocznice i dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar powołania naszych Sióstr Jubilatek, a także piękne lata wiernego życia w ślubach zakonnych. 

Podczas Eucharystii, której przewodniczył ks. Jerzy Niedzielski odśpiewaliśmy wraz z Jubilatkami dziękczynne Te Deum i modliliśmy się, by Bóg nadal im błogosławił i drogą rad ewangelicznych prowadził do świętości. W wygłoszonej homilii ks. Niedzielski podkreślił, że warto tutaj na ziemi znieść wszelkie przeciwności, podjąć trud, zmaganie i wysiłek drogi, bo wart jest tego cel - będziemy mieć dom w niebie. Przedłużeniem Eucharystii było nasze świętowanie przy wspólnym stole w refektarzu. Podczas popołudniowego nabożeństwa wraz z Siostrami Jubilatkami modliliśmy się o nowe powołania do służby w Kościele, szczególnie prosiliśmy o powołania do naszego Zgromadzenia. Czas wspólnego świętowania zawsze jest i powinien być umocnieniem powołania, czasem dziekczynienia i wspólnej radości, a także umacniania więzi między nami. Dziękujemy za tak piękne jubileusze i obyśmy mogły jak najszczęściej takie świętować! 
jubileusz 2020 2jubileusz 2020 13jubileusz 2020 29jubileusz 2020 31

Zobacz zdjęcia