Odnowienie ślubów

Odnowienie ślubów 7W piątek 7 sierpnia, podczas trwających rekolekcji zakonnych, dwie nasze siostry juniorystki odnowiły swoje śluby zakonne: s. M. Rafaela na ostatnie dwa lata przed profesją wieczystą oraz s. M. Antonina na pierwsze dwa lata. Życzymy Kochanym Siostrom wierności na drodze powołania oraz nieustannego zachwytu miłością Boga, który wzywa do kroczenia za Nim. 

 

 

 

Odnowienie ślubów 1Odnowienie ślubów 4Odnowienie ślubów 5Odnowienie ślubów 6