Śluby wieczyste s. M. Bernadetty

Śluby wieczyste 2020 165 września, po wcześniejszym przygotowaniu, kończąc czas formacji juniorackiej, s. M. Bernadetta złożyła Profesję Wieczystą w naszym Zgromadzeniu. Ślub czystości Bogu poświęconej, ubóstwa i posłuszeństwa złożyła Bogu Wszechmogącemu na ręce Przełożonej Prowincji s. M. Marty Remiorz, podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej - ks. bp Rudolf Pierskała. 

Ogromna to radość dla naszej rodziny zakonnej, z którą przez wieczystą profesję s. M. Bernadetta związała się już na zawsze. Łączy nas wspólne powołanie, wspólne życie i modlitwa. Miłość Chrystusa naszą wspólnotę spaja i przynagla do służby wobec ubogich, chorych i potrzebujących pomocy. Z wdzięcznością przyjmujemy Profeskę do naszej rodziny zakonnej i modlimy się, abyśmy potrafiły traktować sie nawzajem ze szczera miłością, byśmy tworzyły jedno, jak Ojciec z Synem w Duchu Świętym, a przez to stały się dla świata widzialnym znakiem Królestwa Bożego. 
Śluby wieczyste 2020 7Śluby wieczyste 2020 20Śluby wieczyste 2020 22Śluby wieczyste 2020 29
"Ześlij więc, Panie, dar Ducha Świętego na tę służebnicę swoją, która wszystko porzuciła ze względu na Ciebie, Ojcze, niech w niej jaśnieje oblicze Chrystusa, aby wszyscy patrząc na nią poznali, że On jest obecny w Twoim Kościele..." (fr. modlitwy konsekracyjnej)
Śluby wieczyste 2020 34Śluby wieczyste 2020 36Śluby wieczyste 2020 38Śluby wieczyste 2020 45

Zobacz zdjęcia