W rodzinnej Parafii Profeski Wieczystej

Wierzch 9W niedzielę 13 września, tydzień po złożeniu Profesji Wieczystej s. M. Bernadetta świętowała zaślubiny w swojej rodzinnej Parafii w Wierzchu. Tam też zostałyśmy zaproszone przez Księdza Proboszcza Józefa, aby towarzyszyć naszej siostrze w tym tak pięknym wydarzeniu. 

Cała uroczystość została przygotowana przez parafian, którzy stanęli na wysokości zadania i pięknie zorganizowali całość wydarzenia. Z domu rodzinnego, gdzie otrzymała błogosławieństwo rodziców, s. M. Bernadetta przeszła w otoczeniu swojej rodziny, krewnych, znajomych i wspólnoty zakonnej, prowadzona przez poczty sztandarowe, do kościoła, na Eucharystię. Mszy świętej przewodniczył Proboszcz Parafii, a uświetnił ją chór parafialny i Wanessa grająca na trąbce przy akompaniamencie organów. Po zakończonej Eucharystii i złożonych życzeniach, zaproszeni goście udali się na obiad i dalsze świętowanie przy stole. 
Wierzch 1Wierzch 2Wierzch 3Wierzch 4
Wierzch 5Wierzch 6Wierzch 7Wierzch 8
Wierzch 9Wierzch 10Wierzch 11Wierzch 12