Skupienie młodych wieczystek

skupienie modych wieczystek 3W dniach od 18 do 20 września w naszej Prowincji miało miejsce pierwsze spotkanie sióstr, które złożyły już śluby wieczyste, ale nie minęło jeszcze od tego czasu 10 lat. Spotkanie, które miało miejsce w Domu św. Elżbiety przy ulicy Słowiańskiej w Nysie, zorganizowała dla nas s. Przełożona Hiacynta, która jest również odpowiedzialna za formację permanentną. 

 

 

Wspólnie spędzony czas dla każdej z nas był okazją nie tylko do odpoczynku od codziennych obowiązków, ale przede wszystkim do umacniania więzi między sobą, umocnienia na drodze powołania i doświadczania Boga, jako Stworzyciela, Nauczyciela i Przyjaciela. Dane nam dni skupienia pozwoliły nam zaczerpnąć z samego Żródła jakim jest Bóg oraz z mocy i piękna wspólnoty, aby iść nadal drogą Bożego wybrania z radością i entuzjazmem, dając autentyczne świadectwo życia zakonnego. Spotkanie pozwoliło nam również na nowo ucieszyć się z tego, że mamy siebie nawzajem, że tworzymy jedną zakonną rodzinę, że możemy na siebie nawzajem liczyć i wspólnie dzielić się doświadczaniem miłości Boga. To był piękny i wyjątkowy czas!
skupienie modych wieczystek 6skupienie modych wieczystek 9skupienie modych wieczystek 28skupienie modych wieczystek 24
skupienie modych wieczystek 17skupienie modych wieczystek 29skupienie modych wieczystek 36skupienie modych wieczystek 35

Zobacz więcej zdjęć