178. rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Dziś elżbietanki na całym świecie wyśpiewują radosne Te Deum za 178 lat istnienia naszego Zgromadzenia. Wszystko zaczęło się w Nysie, przed małym ołtarzykiem, na którym znajdował się obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam cztery młode dziewczyny, zapalone miłością Boga i człowieka, poświęciły swe życie i posługę Sercu Jezusowemu i od tego czasu w duchu miłości miłosiernej pełnimy swoją misję w Kościele. Oby nasza rodzina zakonna z Bożym błogosławieństwem i wsparciem bł. Marii Luizy Merkert nadal mogła się rozwijać duchowo i liczebnie. 

178. rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety2