Z apostolstwem słowa i świadectwem

SeminariumPo bardzo ubogim w spotkania z młodymi ludźmi rokiem, od stycznia mieszcząc się w obostrzeniach, zaczęłyśmy na nowo spotykać się z młodzieżą. Ta bardzo ważna część naszej działalności i w ogóle życia, jest dla nas szansą świadczenia o miłości Boga do każdego z nas, pokazania piękna życia zakonnego. Dlatego cieszymy się na każde spotkanie, zarówno indywidualne jak i w większym gronie.

 

 

W minionym czasie miałyśmy zaszczyt gościć z konferencją w Prudniku, gdzie odbywały się rekolekcje dla młodzieży. Z uśmiechem na twarzy wspominamy czas refleksji nad ewangeliczną postacią kobiety cierpiącej na krwotok, trwanie przed Panem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólne muzykowanie i życzliwe rozmowy, a także ze wzruszeniem myślimy o tych młodych, którzy odwarzyli się "dotknąć szaty Jezusa". 

KrapkowiceMiałyśmy też okazję uczestniczyć w spotkaniu dla młodzieży w Krapkowicach. Tam pochyliliśmy się nad tematem Słowa Bożego w naszym życiu i próbowaliśmy ukazać, że jest to Słowo żywe, skuteczne i zawsze na dziś, które ma moc przemienić życie człowieka. Usłyszane treści mogliśmy przemyśleć w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Był też czas na uwielbienie i dziękczynienie. Nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnych rozmów, dzielenia się sobą i radości.

W minioną sobotę odpowiadając na zaproszenie jednej z grup naszego seminarium, byłyśmy w Opolu, aby podzielić się z klerykami świadectwem życia we wspólnocie zakonnej, ale również była to okazja do refleksji nad istotą życia wspólnot chrześcijańskich w ogóle, które przecież Jezus wyposażył w przykazanie miłości i tą właśnie wzajemną miłością odznaczały się one wśród innych ludzi. Czy dzisiaj nadal tak jest? Czy świadectwo naszego życia ma nadal taką moc przyciągania, że inni zachwyceni tym jak żyjemy przyjmują chrześcijaństwo? Piękne i ufamy, że owocne to było spotkanie. Oby pobudziło do głębszej refleksji, a może nawet konkretnych postanowień?