Skupienie junioratu

Skupienie junioratuW dniach od 19 do 21 marca swój czas skupienia przeżywały najmłodsze siostry naszej Prowincji: s. M. Rafaela, s. M. Luiza, s. M. Teresa i s. M. Antonina. Odchodząc od codziennych zajęć i obowiązków, siostry juniorystki spotkały się w Domu Macierzystym, aby tam w ciszy i milczeniu pochylić się nad drogą swojego powołania i zasłuchać w Słowo Boga.

Czas skupienia jest potrzebny każdej siostrze zakonnej, niezależnie od wielku i lat życia zakonnego, aby pielęgnować życie duchowe i czuwać nad jego rozwojem, aby reflektować swoje życie i konfrontować je ze Słowem Bożym, aby odnawiać swojego ducha i szukać woli Pana Boga. Odchodząc od codziennych zobowiązań i aktywności, pochylamy się nad sobą, by z odnowioną siłą, entuzjazmem i radością wypełniać powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.

Siostry juniorystki w czasie swojego skupienia pochylały się nad tematem postu, modlitwy i jałmużny, podstawowych form ascetycznych. Rozważając Mękę Pańską i adorując Najświętszy Sakrament, towarzyszyły Jezusowi w Jego cierpieniu, a słuchając Słowa szukały woli Boga w swoim życiu. W czasie naszego zasłuchania towarzyszył nam o. Joachim Zok SVD, głosząc nam Słowo i sprawując Eucharystię.