Rekolekcje dla młodzieży w Nysie

Rekolekcje BazylikaBogu niech będą dzięki, za to, że w tym trudnym czasie udało się nam wspólnymi siłami z ks. Andrzejem Flakiem, wikariuszem Parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, zorganizować rekolekcje wielkopostne dla młodzieży. Z ograniczonymi możliwościami, w reżimie sanitarnym odbyły się one w sali św. Jadwigi przy Bazylice.

Trwały one przez trzy dni (22 - 24.03) w godzinach wieczornych i podejmowały kolejno tematy: Jałmużna jako narzędzie oczyszczenia miłości do drugiego człowieka, post, który służyć ma wydoskonaleniu miłości do siebie samego oraz modlitwa, jako wyraz miłości do Boga. Każdy dzień rekolekcyjny składał się z kilku części: katecheza oczami kobiety, interakcja z młodzieżą, a więc zadanie do wykonania, katecheza oczami mężczyzny oraz część modlitewna (Adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa lub modlitwa sponataniczna). Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i piękne świadectwo wiary młodych ludzi, którzy chcieli spotkać Jezusa i doświadczyć Jego łaski.