Rozpoczęcie Postulatu Kanonicznego

Pelerynka Zuzi 7Wieczorem 31 stycznia nasza postulantka Zuzanna Zyśk z Parafii św. Mikołaja w Krapkowicach, która po czasie aspirantury 8 września 2021 r. wstąpiła do naszej wspólnoty zakonnej, została przyjęta przez s. Prowincjalną M. Martę do Postulatu Kanonicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. 

 

Otrzymała ona czarną pelerynkę z białym kołnierzykiem, która ma jej przypominać wezwanie Chrystusa, by z ufnością iść za Nim i wypełniać Jego wolę. Wraz z postulantką Kasandrą, rozpoczęła ona czas bezpośredniego przygotowania do obłóczyn i kolejnego etapu formacji jakim będzie nowicjat. Niech św. Elżbieta i bł. Maria Luiza Merkert wypraszają jej u Boga potrzebne łaski do dalszego rozwoju powołania. Wspierajmy nasze postulantki modlitwą, by z radością i miłością kroczyły drogą powołania zakonnego i pięknie przygotowały się do przywdziania stroju zakonnego. 
Pelerynka Zuzi 1Pelerynka Zuzi 2Pelerynka Zuzi 3Pelerynka Zuzi 4
Pelerynka Zuzi 5Pelerynka Zuzi 6Pelerynka Zuzi 8Pelerynka Zuzi 9