Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Kapituła dzień 2 1Czwartek 25 stycznia 2024 r. był dla nas dniem skupienia przed wyborami nowej Siostry Prowincjalnej i jej Rady. Towarzyszył nam o. Damian Piątkowiak SVD. W słowie wygłoszonym do nas podczas Mszy świętej Ojciec nawiązał do postaci św. Pawła Apostoła, którego dzisiaj wspominamy w liturgii.

Pochylając się nad Słowem Bożym zobaczyliśmy, że życie poświęcone Bogu i wielkie zaangażowanie w powierzone zadania nie zawsze muszą owocować dobrem. Szaweł mimo swojej gorliwości, pałał żądzą niszczenia tych, którzy stali się wyznawcami Chrystusa. Przykład Bożej interwencji w życiu Szawła i moment jego nawrócenia pokazał nam, że wszyscy potrzebujemy czasu zatrzymania i refleksji, by nasze życie zmierzało w odpowiednim kierunku, byśmy nie „minęli się” z Bogiem.

Po wspólnym śniadaniu udaliśmy się na konferencję. W klimat modlitwy i skupienia wprowadziła nas medytacja poświęcona naszej patronce św. Elżbiecie. Przyglądałyśmy się jej życiu poświęconemu służbie człowiekowi i przepełnionemu miłością Boga. Jej postawa stała się dla nas zachętą, by kontynuować to piękne dzieło i naśladować przykład jej życia we współczesnym świecie.

Kapituła dzień 2 6Kapituła dzień 2 8Kapituła dzień 2 2Kapituła dzień 2 3

Poruszone usłyszanym słowem przeszłyśmy do dalszej części, w której o. Damian dzielił się refleksją zaczerpniętą z tematu przewodniego Kapituły „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” Dz 4,32. Ojciec wyszedł od przykładu Samarytanki, która przyszła do studni po wodę. Pytał nas po co tu jesteśmy: załatwić konieczne sprawy, czy spotkać Boga i wsłuchać się w Jego głos? Zachęcił nas w ten sposób do otwartości na Boże natchnienia, na poszukiwanie Jego woli, na rozeznawanie naszego miejsca we współczesnym świecie.

Kapituła dzień 2 4Przyglądając się wspólnocie pierwszych chrześcijan, których charakteryzowała jedność zastanawialiśmy się jak tą jedność budować w naszych wspólnotach, co sprawia, że nasze życie staje się pociągające, jak autentycznie przeżywać nasze zakonne ubóstwo.

Następnie miałyśmy czas na modlitwę indywidualną, obiad i popołudniowy odpoczynek.  Z otwartością serca o godz. 15:00 spotkałyśmy się z o. Damianem, by wysłuchać drugiej konferencji. Kapituła dzień 2 5Tym razem Ojciec pochylił się nad tematem przełożeństwa. Rozważaliśmy jakie cechy powinna mieć osoba, która stoi na czele wspólnoty. Za przykład posłużył nam Kain i Abel, prorok Eliasz i Elizeusz, który stał się jego następcą oraz Mojżesz, który prowadził Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej. Na podstawie tych biblijnych postaci Ojciec pokazał nam, że ludzki osąd często jest zawodny, że trzeba nam mocno postawić na Jezusa i relacje z Nim. Zachęcał nas jednocześnie, by wsłuchiwać się w głos Boga i pozwolić Mu przez nas działać.

Tak ubogacone poszłyśmy na adorację, by przed Najświętszym Sakramentem przełożyć usłyszane dziś słowa w czyn. Trwając na modlitwie wsłuchiwałyśmy się w głos Boga, by rozeznawać Jego wolę, prosić o Jego światło oraz zawierzyć jutrzejszy dzień wyborów.