Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Kapituła dzień 3 3W trzecim dniu Kapituły Prowincjalnej miała miejsce Kapituła Wyborcza. Na urząd Przełożonej Prowincji została wybrana s. Marianna Lyga. Radne Prowincji:
I Radna - s. M. Anna Bonk
II Radna - s. M. Adriana Rakowska
III Radna - s. M. Estera Gąsienica - Mracielnik
IV Radna - s. M. Rut Rzytki