Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

zmniejszoneKolejny dzień Kapituły rozpoczęłyśmy wspólną Eucharystią. O. Damian, nawiązując do dzisiejszej ewangelii przypomniał nam, że pomimo burz i przeciwności Jezus jest z nami. Nawiązał też do postaci króla Dawida, którego zgubiło duchowe lenistwo. Pan Bóg wybaczył jego grzech, ale konsekwencje pozostały. Lekarstwem jest nawrócenie i powrót do Boga.

Po śniadaniu spotkałyśmy się w kapitularzu na Plenum. Modlitwą rozpoczynającą było zamyślenie na temat obecności Maryi w naszym życiu. Matka Boża Bolesna stała się dla nas przykładem kroczenia za Bogiem i przeżywania z Nim naszych trudności. Następnie omówione zostały Statuty Prowincji, Uchwały oraz Wnioski i Prośby z Prowincji. Po tej części nastąpiła przerwa obiadowa. Podczas popołudniowego spotkania wysłuchaliśmy przygotowanych referatów. Siostra M. Rut przedstawiła temat: „Elżbietańskie  wspólnoty miejscem służby we wzajemnej miłości i jedności”. Drugi referat przygotowała s. M. Michalina: „Jeden duch i jedno serce ożywiające nasze wspólnoty we współczesnych formach charyzmatu”.

Wieczorem spotkałyśmy się przed Najświętszym Sakramentem, by na modlitwie powierzać sprawy Prowincji i każdej z nas.