Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

1. aW czasie Wielkiego Postu w tym roku głosiłyśmy rekolekcje szkolne w Oleśnie, o czym pisałyśmy już wcześniej, we Wrocławiu - Sołtysowicach, Kłodzku, Nysie oraz Białej Nyskiej. Czas posługi wśród dzieci i młodzieży był z pewnością intensywny i wymagający, ale również piękny, radosny i niosący nowe doświadczenia. Temat przygotowanych na ten rok rekolekcji brzmiał: "Remont duszy" i dotyczył podstawowych kwestii: unikać zła i czynić dobro, wyznawanie wiary, relacja z Jezusem i Sakrament Pokuty. 

28 - 30 marca - rekolekcje szkolne we Wrosławawiu - Sołtysowicach
1. Wrocław 11. Wrocław 21. Wrocław 31. Wrocław 4
1. Wrocław 51. Wrocław 61. Wrocław 71. Wrocław 8

31 marca - 1 kwietnia - rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie
2. Nysa 12. Nysa 22. Nysa 32. Nysa 4
2. Nysa 52. Nysa 62. Nysa 72. Nysa 8

4 - 6 kwietnia - rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku
3. Kłodzko 13. Kłodzko 23. Kłodzko 33. Kłodzko 4
3. Kłodzko 53. Kłodzko 63. Kłodzko 73. Kłodzko 8

11 - 13 kwietnia - rekolekcje szkolne w Białej Nyskiej
4. Biała Nysa 14. Biała Nysa 24. Biała Nysa 34. Biała Nysa 4
4. Biała Nysa 54. Biała Nysa 64. Biała Nysa 74. Biała Nysa 8

Dziękujemy osobom, które nas zaprosiły, nauczycielom i dyrekcjom szkół, osobom, które nas gościły i tym wszystkim, dzięki którym czas, który spędziłyśmy w poszczególnych miejscach był piękny i wyjątkowy. Dziękujemy też wszystkim uczniom, tym, którzy uczestniczyli w rekolekcjach za świadectwo wiary, zaangażowanie i wspólną modlitwę. Niech zasiane ziarno przynosi jak najlepszy plon!