Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Skupienie Wsp.Ap 5W Tygodniu Miłosierdzia nyska Wspólnota Apostolska św. Elżbiety przeżywała swój dzień skupienia. Towarzyszył nam ks. Karol Wacholc, który sprawował Eucharystię i wygłosił dla nas homilię. Zastanawialiśmy się nad tym, jaka jest kondycja człowieka we współczesnym świecie.

Każdy z nas mógł zobaczyć siebie jako osobę powołaną i posłaną przez Jezusa Miłosiernego. Powołaną do tego by w imieniu Boga nieść światu miłosierdzie, by dzielić się dobrem, które Bóg złożył w naszym sercu i by świadczyć o Chrystusie, który z miłości do nas umarł na krzyżu i zmartwychwstał.

Po przerwie na kawę spotkaliśmy się ponownie na konferencji i nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Przypomnieliśmy sobie, że to sakramenty Kościoła są miejscem, gdzie doświadczamy Bożego miłosierdzia. W spowiedzi mamy możliwość powrotu do kochającego Ojca, a poprzez Eucharystię i przyjmowanie komunii umacniamy relację z Nim i trwamy w jedności. Skupienie zakończyliśmy wspólnym obiadem, podczas którego dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami i refleksją. Dziękujemy za wspólny czas refleksji i wzajemnego ubogacania.
Skupienie Wsp.Ap 1Skupienie Wsp.Ap 2Skupienie Wsp.Ap 3Skupienie Wsp.Ap 4