Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Kongres MK 4W dniach 22 - 25 września nasze siostry juniorystki uczestniczyły w IV Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych, który odbył się w Licheniu pod hasłem: "Powstań i świeć!".  Bardzo bogaty program spotkania obejmował czas na modlitwę, medytację Słowa Bożego, konferencje wygłoszone przez znane i cenione w Kościele osoby, pracę w grupach, dzielenie się radością powołania, rekreację i świadectwa. W centrum każdego dnia znajdowała się Eucharystia.

Uczestniczenie w Kongresie było dla sióstr juniorystek okazją do umocnienia powołania i wdzięczności za dar konsekracji, doświadczenia młodości i piękna Kościoła, a także pogłębienia tożsamości osoby poślubionej Bogu. Wartościowe i głębokie konferencje nie tylko dostarczały konkretnej wiedzy, ale przede wszystkim dotykały serc. Przeżywanie czasu spotkania w tak różnorodnym i szerokim gronie sióstr i braci zakonnych z pewnością jest dobrą okazją do budowania jedności, kształtowania przynależności do własnego zgromadzenia w wielości charyzmatów w Kościele oraz uczenia się jedności w różnorodności.

Kongres MK 1Kongres MK 2Kongres MK 3Kongres MK 5