Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Wspólnta Apostolska 121 marca Wspólnota Apostolska św. Elżbiety spotkała się na kolejnym skupieniu. Czas Wielkiego Postu zaprasza w sposób szczególny do zatrzymania, refleksji oraz rewizji życia. Dlatego też skupienie jest doskonałą okazją do tego, by odpowiedzieć na wezwanie Jezusa do nawrócenia i podjęcia nowego życia. Dla członków Wspólnoty Apostolskiej czas wspólnego spotkania jest też okazją do rozmów, dzielenia się we wspólnocie swoimi doświadczeniami, budowania wiary i pogłębiania więzi.

Skupienie poprowadził Ojciec Adam OFM, który wygłosił konferencję o Antychryście. Zauważył, że ten już jest i działa na świecie. Jest on uosobieniem wszelkiego zła, wymierzonego przeciwko Panu Bogu i człowiekowi. Już św. Tomasz z Akwinu zapowiadał, że „będzie on całkowitym zaprzeczeniem Chrystusa i odwrócenie porządku Bożego”. Kapłan zauważył, że współczesne czasy ukazują wypełnienie się tych zapowiedzi. Przyjdzie czas, że trzeba będzie opowiedzieć się za Bogiem lub przeciw Niemu, mając świadomość czekających nas prześladowań, jeśli nie pójdziemy z duchem „świata”. Dlatego trzeba się gorąco modlić o światło wiary. Wzorem jest nam Maryja, której powinniśmy zawierzyć naszą Wspólnta Apostolska 2przyszłość. W swych objawieniach wzywa nas do pokuty, odmawiania różańca, nawracania się. Dlatego musimy ukochać adorację, Pismo św., różaniec, sakrament pokuty i Eucharystię.

Po konferencji była okazja do sakramentu pokuty i rozmowy z o. Adamem. Punktem kulminacyjnym była Msza św. Nabożeństwem Drogi Krzyżowej zakończyliśmy nasze skupienie.