Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Skupienie junioratu marzec 2Wielki Post jest czasem wyjątkowym. Dla każdego ucznia Jezusa jest wezwaniem do zmiany życia, do nawrócenia, do poprawy jakości relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Jest czasem przygotowania serca na Paschę. Również siostry juniorystki w tym czasie czterdziestodniowej "wędrówki przez pustynię" zostały zaproszone do wspólnego przeżycia dni skupienia. Miały one miejsce w Domu Macierzystym w dniach od 26 do 30 marca.

O ile skupienia w okresach świątecznych mają charakter bardziej rekreacyjny i wspólnotowy, o tyle to skupienie odbyło się w atmosferze ciszy, zatrzymania nad Słowem Bożym, stanięcia przy sobie w obecności Boga, modlitwy i refleksji. Siostry zostały zaproszone na drogę lectio divina, na której spotkały się z kobietą cudzołożną, którą przyprowadzono do Jezusa. Trzymając w ręku kamień, badały swoje motywacje, sposób myślenia o innych, zdolność wydawania ocen, sądów, wyroków, ale także ważyły ciężar własnych kamieni, trudności, opini o sobie z jakimi się spotykają. Adoracjan Najświętszego Sakramentu była dobrą okazją, aby te noszone ciężary, ale i słabość ciskania w innych kamieniami oddać Bogu. 
Skupienie junioratu marzec 1Skupienie junioratu marzec 3Skupienie junioratu marzec 4
W czasie skupienia towarzyszył siostrom ks. Piotr Burczyk, który wygłosił konferencję o głębokiej, autentycznej radości, która płynie z poczucia bycia szczęśliwym, a ono jest trwałym zadowoleniem z całości życia. W 6 krokach przedstawił siostrom drogę przebudzenia, na która zaprasza nas Słowo kolejnych niedziel Wielkiego Postu. Ksiądz Piotr służył również w kierownictwie duchowym i Sakramencie Pokuty, a także sprawował Eucharystię. 
Skupienie junioratu marzec 5Skupienie junioratu marzec 6Skupienie junioratu marzec 7