Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Skupienie junioratu wrzesien 4Wraz z nadejściem września rozpoczął się nowy rok formacyjny. Dla sióstr w formacji początkowej oznacza to koniec czasu wakacyjnego i rozpoczęcie kolejnego etapu pracy nad sobą, zdobywania wiedzy teologicznej, pogłębiania życia duchowego i poznawania charyzmatu, historii oraz życia naszego Zgromadzenia. Dla s. Luizy i s. Teresy, jest to równocześnie czas przygotowania do złożenia ślubów wieczystych, a dla s. Fides początek formacji w junioracie.

Pierwszy zjazd formacyjny junioratu odbył się w dniach od 11 do 15 września w Domu Macierzystym. Siostry przygotowujące się do ślubów wieczystych podjęły w tych dniach temat: Powołanie jako niezasłużony dar. Na podstawie Księgi Jonasza rozważały tematy szczegółowe, które zostały zaproponowane w czasie wprowadzeń do medytacji Słowa Bożego. W czasie zjazdu siostry przeżyły równiez dzień skupienia, na który dołączyła do nich Siostra Neoprofeska. Poprowadził go ks. Piotr Burczyk, który wygłosił siostrom konferencję oraz słowo homilii w czasie Eucharystii. 
Skupienie junioratu wrzesien 1Skupienie junioratu wrzesien 2Skupienie junioratu wrzesien 3Skupienie junioratu wrzesien 4
Skupienie junioratu wrzesien 5Skupienie junioratu wrzesien 6Skupienie junioratu wrzesien 7Skupienie junioratu wrzesien 8

Zawierzajac rok przygotowania do ślubów wieczystych, ale także kolejny rok formacyjny, całą naszą formacyjną wspólnotą, a więc również z postulantką Marleną, udałyśmy się do naszej Błogosławieonej Męczennicy - s. Paschalis Jahn, do Sobotina, gdzie spoczywają jej doczesne szczątki. Był to czas modlitwy i zadumy, ale również dzień budowania wspólnoty i integracji. 
Skupienie junioratu wrzesien 9Skupienie junioratu wrzesien 10Skupienie junioratu wrzesien 11Skupienie junioratu wrzesien 12