Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Wrocław 2024 1W dniach od 2 do 5 lutego najmłodsze siostry w formacji początkowej wraz z s. Mistrzynią uczestniczyły w wyjeździe integracyjno - formacyjnym do Wrocławia. Był to czas budowania wspólnoty, kroczenia drogami historii, zaczerpnięcia z duchowości Zgromadzenia, czas modlitwy, odpoczynku i dobrych spotkań. 

Po przyjeździe do Domu Prowincjalnego we Wrocławiu i spotkaniu ze wspólnotą miałyśy czas na zwiedzanie miasta. Szczególnie bliski jest nam Ostrów Tumski, gdzie żyła i działała oraz klasztor budowała Matka Franciszka. Wieczorem uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy Świętej w katedrze wrocławskiej, gdzie zgromadziły się wraz z pasterzami osoby życia konsekrowanego. 
Wrocław 2024 2Wrocław 2024 3Wrocław 2024 4Wrocław 2024 5
Sobota była dla nas dniem odpoczynku i rekreacji. Zwiedziłyśmy zoo oraz afrykarium. Dzień przyniósł też wiele innych atrakcji, również takich, które ubogaciły nas duchowo. W niedzielę wraz z s. Marią udałyśmy się w pielgrzymce na groby naszych bł. Sióstr Męczennic: do Nowogrodźca na grób s. M. Rosarii, do Godzieszowa, gdzie na posesji gospodarza, w leju po bombie została pochowana s. M. Adela (tam znajduje się tablica pamiątkowa), na grób s. M. Sabiny do Lubania oraz s. M. Acutiny do Krzydliny Małej. Z wielkim przejęciem, wdzięcznością i mocno poruszone modliłyśmy się nad grobami naszych sióstr czy w miejscach ich męczeństwa, dziękując za dar ich życia i męczeńskiej śmierci, która dla nas jest wzorem dochowanej Bogu wierności.
Wrocław 2024 6Wrocław 2024 7Wrocław 2024 8Wrocław 2024 9
Wrocław 2024 10Wrocław 2024 11Wrocław 2024 13Wrocław 2024 12W poniedziałkowe przedpołudnie pojechałyśmy na Święte Wzgórze na obrzeżach Lasu Osobowickiego. Tam w niewielkim kościółku znajduje się cudowan figura Matki Bożej Osobowickiej, do której pielgrzymowała Matka Franciszka i nasze siostry. Probosz Parafii zapoznał nas z historią tego miejsca, a my mogłyśy upraszać tam łaski dla naszego Zgromadzenia.