Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Skupienie Wspólnoty Apostolskiej 1Dnia 12.03 Wspólnota Apostolska św. Elżbiety przeżywała swój wielkopostny dzień skupienia. Towarzyszył nam o. Włodzimierz OMI. Spotkanie rozpoczęliśmy konferencją. Ojciec nawiązując do ewangelii o uzdrowieniu człowieka nad Sadzawką Betesda szukał diagnozy dla współczesnego świata. Pokazywał nam jak ważne jest „bycie przy…” swoich bliskich, potrzebujących, przy drugim człowieku. Podkreślił, że tylko mocą Jezusa możemy „powstać i wziąć swoje nosze”, by nasze słabości nie miały już nad nami mocy.

Po czasie zasłuchania i zamyślenia była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Tak przygotowani mogliśmy przejść wspólnej Eucharystii. Umocnieni na duchu przeszliśmy do refektarza, by posilić swoje ciało. Tam też s.Estera podziękowała Wspólnocie Apostolskie za lata wspólnej pracy i wsparcie w podejmowanych dziełach.

Nasz dzień skupienia zakończyliśmy Drogą Krzyżową i adoracją Najświętszego Sakramentu powierzając dobremu Bogu sprawy Zgromadzenia a także wszystkie intencje, które nosimy w sercu.
Skupienie Wspólnoty Apostolskiej 2Skupienie Wspólnoty Apostolskiej 3Skupienie Wspólnoty Apostolskiej 4Skupienie Wspólnoty Apostolskiej 5