Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Dni Krzyżowe 6W tych dniach Kościół modli się o błogosławieństwo dla wszystkich pracujących i pomyślne zbiory. Włączając się w nabożeństwa i procesje błagalne w Dni Krzyżowe, udajemy się do naszego klasztornego ogrodu, aby tam, pod gołym niebem modlić się w łączności z całym Kościołem. 

Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących, aby Bóg zachował ich od wszelkich niebezpieczeństw. Modlimy się o pokój na całym świecie, szczególnie o pokój w tych miejscach, gdzie dziś toczy się wojna. Prosimy Boga, by zachował nas wszystkich od głodu, klęsk żywiołowych, chorób i epidemii. Błagamy o pomyślną pogodę i urodzaj ziemi, a także taki podział plonów, by na świecie nie było ludzi głodnych. Niech miłosierny Pan wejrzy na modlitwę swego ludu...
Dni Krzyżowe 1Dni Krzyżowe 2Dni Krzyżowe 3Dni Krzyżowe 4
Dni Krzyżowe 5Dni Krzyżowe 7Dni Krzyżowe 8Dni Krzyżowe 9