Materiały do pobrania

Zgoda rodziców na udział w rekolekcjach, skupieniu

 

……………………………..……
miejsce i data

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestniczenie mojej córki
…………………………………………………………………………………………….
w rekolekcjach organizowanych przez siostry elżbietanki
w Nysie (ul. Sobieskiego 7) w dniach …………………………………………………

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że siostry nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko poza czasem rozpoczęcia i zakończenia rekolekcji, także drogi na rekolekcje oraz drogi powrotnej.


…………………..………………………………………….
czytelny podpis

.…………..…………………………………………………
numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego

………………………………………..……………………
PESEL dziecka

 

  1. Czy dziecko jest na coś uczulone? Na co? ....................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Jakie tabletki przeciwbólowe można dziecku podać w razie konieczności?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
  3. Czy dziecko przyjmuje stałe leki? Jakie? …………………………………………................……………….
    ………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Czy dziecko może przebywać na słońcu? .........................................................................................................
  5. Inne uwagi dotyczące dziecka, o których powinni wiedzieć opiekunowie ……………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Zgoda rodziców / opiekunów na udział dziecka w rekolekcjach, skupieniu - PDF