Wielkopostne skupienie dla dziewczyn

Skupienie marzec 9Pomimo ograniczeń i trudnej sytuacji związanej z pandemią, udało się nam 27 marca zorganizować dzień skupienia dla dziewczyn. W prawdzie odbyło się ono w znacznie pomniejszonym składzie i z bólem serca musiałyśmy odmówić zgłoszonym już wcześniej osobom, cieszymy się, że w ogóle była możliwość spotkania. 

Skupienie marzec 10Skupienie było kontynuacją naszych spotkań ze św. Piotrem, tym razem w Ewangelii o kroczeniu Jezusa po jeziorze. Rozważanie nad Słowem Bożym przeprowadził dla nas ks.Szymon Supel, wikariusz Parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Sprawował on również sakramenty święte i towarzyszył nam w modlitwie, refleksji i rekreacji. Jak zawsze najważniejsze treści naszego zatrzymania zostały zebrane w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu. W tak dojrzałym gronie nie mogło również zabraknąć dzielenia się doświadczeniem słuchania Słowa Bożego, a więc dzielenia się tym jak to Słowo prowadziło mnie w czasie skupienia, co Bóg mi konkretnie przez to Słowo chciał powiedzieć, co mnie dotykało i kształtowało. To było wyjątkowo piękne, głębokie i ubogacające spotkanie.

Skupienie marzec 1Skupienie marzec 2Skupienie marzec 3Skupienie marzec 4
Skupienie marzec 5Skupienie marzec 6Skupienie marzec 7Skupienie marzec 11