Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Skupienie dziewczyn wrzesien 1Wrześniowe skupienie dla dziewczyn, nieco nietypowo, rozpoczęło się w piątek 15 września i zakończyło 17 września w niedzielę. W czasie naszego spotkania uczestniczyłyśy w Festiwalu Młodych Light for life w Wambierzycach. Choć w tym miesiącu spotkałyśmy się w kameralnej grupie, skupienie było czasem pięknych i głębokich przeżyć. 

Nasze skupienie tematem objęło korzenie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Towarzyszyła nam bł. Maria Luiza Merkert i słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: "Wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili", które były jej tak bardzo bliskie i które stanowią dewizę życia każdej elżbietanki. Dziewczyny zapoznały się z duchowym dziedzictwem Śląskiej Samarytanki i miały okazję szczegółowo poznać Dom, do którego regularnie przyjeżdzają, a o którym tak mało wiedziały. 
Skupienie dziewczyn wrzesien 1Skupienie dziewczyn wrzesien 3Skupienie dziewczyn wrzesien 4Skupienie dziewczyn wrzesien 5
Skupienie dziewczyn wrzesien 6Skupienie dziewczyn wrzesien 7Skupienie dziewczyn wrzesien 11Skupienie dziewczyn wrzesien 12

Festiwal w Wambierzycach był dobrym doświadczeniem młodego Kościoła, czasem wspólnej modlitwy, słuchania świadectw, dzielenia się wiarą, tańca i zabawy, a także pięknego koncertu zespołu NiemaGOtu, który bardziej był ewangelizacją, czy uwielbieniem niż typowym koncertem. To był dobry i bogaty czas spotkań i umacniania wiary.  Skupienie dziewczyn wrzesien 8Skupienie dziewczyn wrzesien 9Skupienie dziewczyn wrzesien 10Skupienie dziewczyn wrzesien 13