Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Jest to czas, w którym siostra nowicjuszka przebywa w domu formacyjnym
wraz z nowicjuszkami innych Prowincji naszego Zgromadzenia,
gdzie z dala od zgiełku świata przygotowuje się do złożenia ślubów zakonnych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Etap ten trwa jeden rok i kończy się uroczystością złożenia Pierwszej Profesji Zakonnej,
w czasie której siostra otrzymuje czarny welon i medal Zgromadzenia.

nowicjat1nowicjat3nowicjat2