Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

 Kapituła Prowincjalna 27 01 3

W dniach 27-31 stycznia 2018 r. w  Domu Macierzystym w Nysie pod przewodnictwem Przełożonej Generalnej M. Samueli Werbińskiej  odbywa się Kapituła Prowincjalna Wyborcza i Spraw.

Kapituła rozpoczęła się  Mszą św. z uroczystym „Veni Creator”. Eucharystię w kaplicy p.w. Świętej Rodziny sprawował Ks. Piotr Burczyk, proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. W homilii nawiązał do świętości życia bł. Matki Marii Luizy Merkert oraz św. Patronów naszego Zgromadzania. Na zakończenie przytoczył obszerny tekst ostatniego listu naszej Błogosławionej, skierowanego do sióstr w dniu 31 grudnia 1871 roku.

W kapitularzu Siostra Prowincjalna Marta Remiorz przywitała Matkę Generalną, Siostry Kapitulantki i dokonała otwarcia Kapituły Prowincjalnej. Po odczytaniu i zatwierdzeniu Regulaminu Kapituły, Przełożona Prowincji Nyskiej przedstawiła obszerne i bardzo wyczerpujące sprawozdanie o stanie duchowym, dyscyplinarnym i majątkowym Prowincji. Na popołudniowym Plenum, Siostra Wikaria i Ekonomka Prowincji M. Ignacja Grzybek  zdała wyczerpującą relację ze stanu finansowego Prowincji. Po dyskusji nastąpiło podziękowanie Siostrze Prowincjalnej i całemu Zarządowi. Wdzięczność została wyrażona bukietami kwiatów i osobistą wdzięcznością Sióstr Kapitulantek.

Dzień zakończono modlitwą liturgiczną oraz adoracją Najświętszego Sakramentu.

Kapituła Prowincjalna 27 01 22 Kapituła Prowincjalna 27 01 23

Zobacz zdjęcia

s.M. Weronika Glombitza
s.M. Margarita  Cebula