Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Kapituła Prowincjalna 29 01 32Kapituła Prowincjalna 29 01 34

Dzień wyboru nowej przełożonej prowincji i jej rady rozpoczęłyśmy w kaplicy Domu Macierzystego pw. Świętej Rodziny. Eucharystii połączonej z Modlitwą Liturgiczną Dnia ze wspomnienia bł. Marii Luizy przewodniczył oraz homilię wygłosił  ks. Piotr Burczyk, proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie.  W homilii nawiązał do bł. Marii Luizy Merkert, która zachęca nas do spojrzenia w przeszłość z dziękczynieniem Bogu za wszelkie otrzymane od Niego dobro, by z nową wiarą i ufnością iść w przyszłość. To Bóg kieruje naszą wolą jeśli tylko na Niego się otwieramy. Nie możemy poddawać się lękowi i zniechęceniu, które zamykają nas na działanie Bożego Ducha. Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.

W kapitularzu przed rozpoczęciem Kapituły Wyborczej Siostrom Kapitulantkom przedstawiona została  multimedialna medytacja o Duchu Świętym. Następnie po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, Sekretarka Kapituły sprawdziła obecność uczestniczek.  Matka Generalna Samuela Werbińska,  Przewodnicząca Kapituły,  Sekretarka i dwie Skrutatorki  złożyły przyrzeczenia, które potwierdziły własnoręcznym podpisem.

Siostry Kapitulantki przystąpiły do wyboru przełożonej prowincji. Na  urząd Przełożonej Prowincji,  została wybrana Siostra M. Marta Remiorz – jest to Jej trzecia kadencja. Nowo wybrana Przełożona Prowincji złożyła wobec Boga, Przełożonej Generalnej i  Sióstr Kapitulantek  przyrzeczenie, które również podpisała.

Następnie przystąpiono do wyboru sióstr radnych prowincji. Kapituła wybrała następujące Siostry:

M. Ignacja Grzybek – wikaria prowincji
M. Estera Gąsienica-Mracielnik –  druga radna prowincji
M. Marianna Lyga – trzecia radna prowincji
M. Hiacynta Kępa – czwarta radna prowincji

Kapituła Prowincjalna 29 01 28Kapituła Prowincjalna 29 01 33

Każda z wybranych Radnych Prowincji złożyła przyrzeczenie, które potwierdziła własnoręcznym podpisem. Nowo wybranemu Zarządowi Prowincji Siostry Kapitulantki złożyły życzenia.

Kierując się głosem serca przeszłyśmy do kaplicy p.w. Świętej Rodziny, gdzie w obecności Sióstr Domu Macierzystego, Przewielebna Matka Generalna ogłosiła wyniki Kapituły Wyborczej. Siostry wyśpiewały radosne Te Deum. Matka Generalna Pierwszym Aktem Poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Aktem Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi zawierzyła Bogu nowy Zarząd Prowincji Nyskiej.

Podczas obiadu Siostry z Domu Macierzystego oraz Siostra Dominika Kinder, Prowincjalna z Berlina wraz z Siostrą Martiną Drzymota, ekonomką i z przybyłymi Siostrami z placówek złożyły życzenia nowo wybranemu Zarządowi Prowincji Nyskiej.

Po obiedzie Siostry nowego Zarządu Prowincjalnego wraz z Matką Generalną  udały się Bazyliki Nyskiej, aby przy sarkofagach naszych Matek Założycielek prosić Boga o błogosławieństwo i zawierzyć nowo wybrany Zarząd, a następnie siostry udały się do Domu św. Elżbiety, by Siostrom Emerytkom przedstawić nowo wybrany Zarząd Prowincji Nyski.

Zobacz zdjęcia

s. M Margarita Cebula
s. M. Weronika Glombitza