30 stycznia 2018

Kapituła Spraw

Kapituła Prowincjalna 30 01 1Kapituła Prowincjalna 30 01 3

Czwarty dzień Kapituły Prowincjalnej rozpoczęłyśmy Mszą św. połączoną z Modlitwą Liturgiczną ze wspomnienia św. Elżbiety Węgierskiej, Patronki naszego Zgromadzenia. Eucharystię sprawował ks. Piotr Burczyk, Proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie.  W homilii nawiązał do słów Jezusa Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Drogę naszego życia wskazuje nam Jezus, jest to droga wąska i stroma, ale tylko taka wiedzie na szczyty. Chociaż chodzimy nieraz w ciemności, możemy mieć zawsze pewność, że przed nami kroczy Chrystus, a idąc za nim  nie zbłądzimy.

Po śniadaniu Siostry Kapitulantki wraz z Matką Generalną udały się do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie uczestniczyły we Mszy św. pogrzebowej za zmarłą Melanię Zajączkowską, matkę Beaty Zajączkowskiej, która jest redaktorem w polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Samotnie mieszkającą Panią Melanią opiekowały się Siostry z Domu Macierzystego. Na początku Mszy św. żałobnej odczytano list z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, w którym Ojciec św. Franciszek zapewnił o duchowej łączności i pamięci w  modlitwie. Udzielił Pani Beacie, najbliższej rodzinie i wszystkim uczestnikom pogrzebowych ceremonii apostolskiego błogosławieństwa. Po Mszy św. Siostry przeszły do kaplicy, w której umieszczono obraz bł. Marii Luizy, poświęcony podczas uroczystości jubileuszowych w 2017 roku.

Kapituła Prowincjalna 30 01 11Kapituła Prowincjalna 30 01 12

Po powrocie do Domu Macierzystego, w godzinach przedpołudniowych Siostry Kapitulantki zgromadziły się w kapitularzu, by kontynuować prace na plenum. Prace poprzedziła medytacja multimedialna związana z tematem dzisiejszej Ewangelii Kobieta cierpiąca na krwotok. Na początku, Siostra Marta Remiorz, przełożona Prowincji otwarła  Kapitułę Spraw. Następnie przystąpiono do przepracowania Statutów i Uchwał Prowincji oraz rozpoczęto omawianie postulatów i życzeń przesłanych przez Siostry. Po południu Siostra Marta Remiorz, prowincjalna prowincji poinformowała, o nadesłanych drogą pisemną i elektroniczną, życzeniach i gratulacjach dla nowo wybranego Zarządu Prowincji Nyskiej. Następnie przeczytano przepracowane  Statuty i Uchwały, które zostały poddane orientacyjnemu głosowaniu. Po czym przystąpiono do omówienia propozycji przesłanych przez Siostry.

Kapituła Prowincjalna 30 01 15Kapituła Prowincjalna 30 01 19

Siostra Hiacynta Kępa, nowo wybrana radna prowincji, przedstawiła referat pt.: „Najświętsze Serce Jezusa wzorem i siłą życia wspólnotowego”. Po krótkiej przerwie, kolejny referat pt.: „Przebaczenie i pojednanie drogą budowania więzi we wspólnocie” wygłosiła Siostra Adriana Rakowska, przełożona. Obydwa referaty pobudziły Matkę Generalną wraz z Siostrami Kapitulantkami do ożywionej dyskusji i do podzielenia się doświadczeniami.

Dzień zakończono w kaplicy Domu Macierzystego modlitwą brewiarzową Czytań i Nieszporów oraz adoracją Najświętszego Sakramentu.

Zobacz zdjęcia

s. M Margarita Cebula
s. M. Weronika Glombitza