Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Dom Prowincjalny
Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety został wybudowany staraniem bł. Marii Luizy Merkert w latach 1863 - 1865. To miejsce modlitwy, pracy formacji i przygotowania sióstr do pracy apostolskiej, miejsce życia, działalności i śmierci Marii Luizy, a także miejsce przechowywania pamiątek sprzed ponad 170 lat. Dom oraz kaplica p.w. Świętej Rodziny zostały poświęcone 21 listopada 1865r.

 Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Sobieskiego 7
48-300 N Y S A
tel. 0048774336812,  0048774332085 
fax. 0048774481239
 

Przełożona Prowincji: s.M.Marta Remiorz


Działalność: Pielęgnacja ambulatoryjna, praca w szpitalu ZOZ, kuchnia dla ubogich, pomoc charytatywna rodzinom wielodzietnym, świetlica dla dzieci z rodzin biednych, Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” diecezji opolskiej, odwiedzanie więźniów oraz ludzi starszych w ich własnych domach, praca z dziećmi i młodzieżą w nyskich parafiach

Do Prowincji Nyskiej należy 15 placówek
Dom Prowincjalny5Dom Prowincjalny2Dom Prowincjalny4Dom Prowincjalny 3