Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Placówka11. BROŻEC

ul. Reymonta 54a
47-341 Żużela, Brożec
tel. 0048774660599

Palcówka została założona w 1983 roku. Klasztor sióstr sąsiaduje z domem parafialnym i jest pod wezwaniem św. Elżbiety. Siostry podejmują posługę w kościele parafialnym, prowadzą katechezę w przedszkolach oraz dla młodzieży w parafii, opiekują się grupą Dzieci Maryi, odwiedzają osoby starsze, chore i samotne, a także włączają się w działalność charytatywną w parafii.

 

Placówka22. GŁOGÓWEK

ul. Kościelna 8
48-250  Głogówek 
tel. 0048774373114

Placówka Sióstr Elżbietanek w Głogówku powstała w roku 1896. Jej założycielem jest ówczesny Ks. Proboszcz Aleksander Tatzel. Wprawdzie w parafii pracowały od wielu lat Siostry Boromeuszki (prowadziły szpital i sierociniec), ale życzeniem ks. Proboszcza było aby siostry zakonne opiekowały się chorymi i starcami w ich własnych mieszkaniach, jak również dziećmi rodziców pracujących. W tym zamiarze został wybudowany dom klasztorny przy obecnej ul. Powstańców Śl. Dnia 10 września 1896 roku przybyły pierwsze trzy siostry. Ks. Proboszcz wprowadził je w sposób uroczysty w posługę w parafii i przy tej okazji dokonał poświęcenia klasztoru św. Józefa. W styczniu 1897 roku urządzono przedszkole, a później dzienny żłobek dla dzieci, których rodzice pracowali.
Z czasem liczba sióstr się powiększyła do siedmiu, co było spowodowane coraz większą liczbą chorych potrzebujących opieki. W latach I wojny światowej siostry pomagały przy pielęgnacji rannych, a w okresie kolejnej wojny podjęły posługę o charakterze pomocy społecznej. Również wspomagały uciekinierów, którzy szukając schronienia tutaj znajdowali ciepłe posiłki i nocleg. na przełomie lat 1949/50 przedszkole sióstr zostało upaństwowione i obsadzone świecką kadrą. Siostrom jedynie pozostawiono udzielanie lekcji religii.
3 maja 1954 roku siostry przymusowo wysiedlono do obozu pracy w Gostyniu Wielkopolskim. Po powrocie z obozu (w listopadzie 1957 r.) siostry mogły wprowadzić się do domu zakonnego, ale otrzymały tylko mieszkanie z malutką kapliczką. Ta radość nie trwała jednak długo. 9 sierpnia 1965 roku nastąpiła całkowita eksmisja. Dom zabrano przemocą, a siostry otrzymały dzięki uprzejmości proboszcza mieszkanie zastępcze przy ul. Kościelnej 8, gdzie do
dzisiejszego dnia zamieszkują. Obecnie siostry prowadzą katechizację w szkole, podejmują pracę z zakrystii oraz odwiedzają ludzi starszych, chorych i samotnych.

Placówka33. GRABINA

Grabina 72
48-210 Biała
Tel: 0048774376005
fax: 0048774376048
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka została założona w 1886 roku. Siostry podjęły pracę w katechezie, pielęgnację ambulatoryjną oraz prowadziły dom dziecka. Obecnie siostry prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz podejmują pracę w kościele. Patronem domu jest św. Józef, a kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Placówka44. KOŹLE

ul. Łukasiewicza 9
47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 0048774822447
fax. 0048774826256

Posługa sióstr w Koźlu rozpoczęła się w 1908 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Karola Kollara wybudowano nową placówkę sióstr i klasztor. Budowę zakończono w 1912 roku, a patronem kaplicy i domu został św. Karol Boromeusz. Siostry prowadziły przy klasztorze przedszkole, Szkołę Gospodarczą, a także internat. W czasie II wojnie światowej, jak i po jej zakończeniu dom św. Karola pełnił różne funkcje i zadania (szpital, dom opieki dla starszych, przedszkole), by ostatecznie w latach 60 stać się domem dla dzieci upośledzonych umysłowo. Obecnie nazwa domu to Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Placówka55. KRAPKOWICE

ul. Sądowa 8
47-300 Krapkowice
tel. 0048774661438

Placówka została założona w 1866 roku przy Parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Siostry sprowadzono do parafii w celu pielęgnowania chorych w szpitalu, znajdującym się na przedmieściu, przed bramą głogowiecką. Kiedy na przełomie 1893/94 wybudowano nowy szpital na 30 łóżek, zaistniała potrzeba zwiększenia liczby sióstr zakonnych z 3 do 15. Staraniem ks. Proboszcza Edwarda Jakischa i Zgromadzenia wybudowano dla sióstr nowy budynek znajdujący się bezpośrednio przy szpitalu i urządzono w nim kaplicę ku czci św. Elżbiety. Około 1910 roku zorganizowano Katolicki Dom Związkowy w budynku podarowanym przez Annę Cebulla. Założono w nim również ochronkę wyznaniową prowadzoną przez siostry. Uległa ona likwidacji w 1941 r. Zaraz po wojnie siostry mieszkały przy ul. Głębokiej i Prudnickiej. W sierpniu 1954 roku siostry wywieziono do Gostynia. Powrót nastąpił w styczniu 1950 roku do budynku przy ul. Sądowej. Urządzono w nim kaplicę św.Józefa, którą poświęcono w 1958 roku.
Obecnie siostry prowadzą katechezę , podejmują pracę w kościele, prowadzą grupę Dzieci Maryi, odwiedzają ludzi chorych i starszych, podejmują pracę w Kamieniu Śląskim w „Sebastianeum Silesiacum”.

6. KRZANOWICE

ul. Szpitalna 9
47-470 Krzanowice
tel. 0048324109021

Dom pod wezwaniem św. Augustyna został założony w 1905 roku, a następnie w 1976 r. placówkę zlikwidowano. Ponownie została ona otwarta 1 września 2001 roku.
Siostry posługują przy kościele, angażują się w opiekę nad grupą Dzieci Maryi, a także opiekują się chorymi w domach. Jest to posługa związana z działalnością stacji „Caritas” diecezji opolskiej działającej także w krzanowickiej parafii.

Placówka77. ŁAMBINOWICE

ul. Budziszowicka 4
48-316 Łambinowice
tel. 0048774311502

Placówka została założona w 1907 roku. Dom poświęcono wstawiennictwu i opiece św. Jerzego. Siostry podejmują pracę w kościele jako zakrystianka i organistka, opiekują się chorymi, osobami starszymi i ubogimi oraz pracują w Stacji Opieki Caritas.

 

Placówka88. NYSA

ul. Bramy Grodkowskiej 5
48-300 Nysa
tel. 0048774482742 

W Diecezjalnym Domu Księży Emerytów i Profesorów UO siostry rozpoczęły posługę w 1981 roku podejmując również pracę w kościele.
 

Placówka99. NYSA

ul. Słowiańska 16
48-300 Nysa
tel. 0048774333702
fax. 0048774333702

Dom pod wezwaniem św. Elżbiety jest domem dla sióstr emerytek. W trosce o starsze i chore siostry i za względu na niezdrowy klimat w śródmieściu, Maria Luiza Merkert w 1871 roku zakupiła poza miastem, na ul. Słowiańskiej budynek, który został przystosowany do potrzeb sióstr. W latach 1891 - 1892 Dom Świętej Elżbiety rozbudowano. Dzisiaj siostry podejmują pracę w szpitalu ZOZ w Nysie oraz angażują się w pomoc charytatywną ubogim.

Placówka1010.OPOLE

ul. Masłowskiego 1
45-531 Opole - Grudzice
tel. 0048774540760
fax. 0048774540760 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona każdego życia ludzkiego stała się na początku lat 90-tych jednym z priorytetowych zadań duszpasterskich także w diecezji opolskiej. W odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła II, dla którego ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci wyrażająca się w działaniach podejmowanych na rzecz małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa była nadrzędną wartością wypływającą z kart Ewangelii, biskup opolski Alfons Nossol, powołał w 1993 roku do istnienia Diecezjalną Fundację Obrony Życia (DFOZ).
Głównym celem Fundacji stała się ochrona życia nienarodzonych. Aby cel ten zrealizować Zarząd DFOZ zdecydował się utworzyć dom dla samotnych matek, który nazwano Domem Samotnej Matki. Dzięki pomocy władz miasta Opola pozyskano dwa hotele robotnicze znajdujące się w Opolu-Grudzicach przy ulicy Masłowskiego 1 i rozpoczęto ich remont. W czasie jego trwania, gdy nie było jeszcze ogrzewania i bieżącej wody, schronienie w Domu znalazła pierwsza kobieta, która była w ciąży i nie miała się gdzie podziać. Informacja o powstaniu Domu Samotnej Matki bardzo szybko rozeszła się na terenie diecezji opolskiej oraz nowo powstałej (w 1992 r.) diecezji gliwickiej. Silne więzy pomiędzy diecezjami, ich bliskość terytorialna oraz brak domu dla samotnych matek w diecezji gliwickiej sprawiły, że od samego początku Dom Samotnej Matki w Opolu-Grudzicach stał się schronieniem dla bardzo wielu kobiet i ich dzieci z obu diecezji.
15 stycznia 1994 roku bp. Alfons Nossol dokonał poświęcenia Domu i udzielił błogosławieństwa dziełu prowadzonemu przez Diecezjalną Fundację Obrony Życia i czynnie angażującym się w to dzieło Siostrom Elżbietankom (funkcja dyrektora Domu jest pełniona przez siostrę z tego Zgromadzenia). Na początku swojego funkcjonowania Dom dysponował pięcioma niewielkimi pokojami (o wymiarach 3,5m x 4m), w których mieszkały po dwie matki z dziećmi. Wszystkie miejsca bardzo szybko zostały zajęte, a Dom Samotnej Matki stał się schronieniem i zastępczym domem rodzinnym dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
14 kwietnia 1999 roku odbyło się uroczyste poświęcenie przez bp Alfonsa Nossola rozbudowanego i zmodernizowanego Domu. Nastąpiła także oficjalna zmiana nazwy placówki z Domu Samotnej Matki na Dom Matki i Dziecka.

11. PRUDNIK

ul. Piastowska 52,
48-200 Prudnik
tel. 0048774368811

Placówka została założona w 1854 roku. Patronem domu jest św. Antonii. Siostry podejmują pracę pielęgnacyjną w szpitalu ZOZ w Prudniku, pielęgnację ambulatoryjną oraz pomoc osobom starszym, samotnym i ubogim.

12. RACIBÓRZ

ul. Kościelna 2,
47-400 Racibórz
tel. 0048324190278

Do Raciborza siostry elżbietanki sprowadził w 1867 r. ks. prałat Herman Schaffer. Sam dopiero co przybył do Raciborza, ale znał błogosławioną działalność sióstr z rodzinnej Świdnicy. Trzy miesiące po swoim wprowadzeniu poprosił o trzy siostry, które wysłała żyjąca jeszcze wtedy M. L. Merkert. Zamieszkały z początku w wynajętym mieszkaniu, potem zamieniły je na większe przy ul. Solnej 18. Szybko zdobyły zaufanie ludzi i władz miejscowych, zaś pracy było tyle, że przybyły trzy kolejne siostry. W myśl konstytucji zakonnej, oddały się służbie potrzebującym bez względu na ich stan i wyznanie. Podczas wojny francusko-pruskiej pielęgnowały rannych w lazarecie; podobnie było potem w czasie  I wojny światowej. Siostry opiekowały się ludźmi chorymi i starszymi w wybudowanym dla nich domu. Prowadziły też dwa przedszkola dla kilkuset dzieciaków. Pod koniec lat trzydziestych ub. wieku władze faszystowskie odebrały siostrom przedszkola. Ludzie jednak dalej posyłali do nich dzieci.
W czasie wojny klasztor spłonął. Siostry wprowadziły się do niego na nowo w 1947 roku, po tym jak został odbudowany. W 1954 r. siostry zostały wygnane przez władze komunistyczne. Pracowały jako szwaczki w Gostyniu Wielkopolskim. Wróciły w 1956 r., ale budynku przy ul. Solnej im nie oddano. W latach ich nieobecności urządzono tu przedszkole i tak miało pozostać. Do dyspozycji dano im kilka pokoi na piętrze z osobnym wejściem. W 1973 r. siostry musiały ostatecznie opuścić siedzibę przy ul. Solnej; dano im w zamian opuszczony przez właścicieli dom przy kościele św. Mikołaja.
Dzisiejsza działalność sióstr to posługa w kościele jako zakrystianka i organistka, katecheza w szkole, prowadzenie grupy Dzieci Maryi, opieka nad ludźmi chorymi, starszy i samotnymi.

Placówka1313. RACŁAWICE ŚLĄSKIE

ul. Kościelna 1,
48-240 Racławice Śląskie
tel. 0048774375719 
fax. 0048774375719 

Placówka została założona w 1919 roku. Patronuje jej św. Elżbieta. Siostry podejmują pracę w kościele oraz w katechezie, a także opiekują się ludźmi chorymi, starszymi i samotnymi.

14. UCIESZKÓW

Ucieszków ul. Klasztorna 8,
47-280 Pawłowiczki  
tel. 0048774874833  

Posługa sióstr w parafii rozpoczęła się w 1910 roku. Dom poświęcono opiece św. Józefa. Siostry posługują w kościele oraz podejmują pielęgnację ambulatoryjną opiekując się ludźmi chorymi, starszymi i samotnymi.