Posługa sióstr

Podróżnych w dom przyjąć

DSCN8439Kiedy Jezus mówi:  „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”, zaznacza, że kiedy otwieramy nasze domy, tym którzy stają na ich progach, otwieramy Jemu samemu, który puka do drzwi oczekując, że spotka się z otwartym sercem domowników.

 

 
Kiedy Jezus mówi:

DSCN8434

„Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie”, zaznacza, że kiedy otwieramy nasze domy, tym którzy stają na ich progach, otwieramy Jemu samemu, który puka do drzwi oczekując, że spotka się z otwartym sercem domowników.

W dzisiejszych czasach dzięki rozwojowi komunikacji rzadko już spotykamy wędrowców, którzy idą z miejsca na miejsce lub pielgrzymów pieszo zdążających do jakiegoś miejsca kultu religijnego, szukających noclegu w domach na trasie swej wędrówki. Jednak uczynek miłosierdzia dotyczący przyjmowania podróżnych wskazuje na coś więcej niż tylko udzielenie schronienia tym którzy proszą. Chodzi o szeroko rozumianą gościnność. Bóg przyjmowany w drugim człowieku w naszych domach przynosi błogosławieństwo, jak mówi stare przysłowie: „Gość w dom, Bóg w dom!”. Otwarty dom zawsze pełen jest ludzi. W nim czujemy się bezpiecznie i dobrze. Do takiego domu chcemy wracać. Mieszkają w nim ludzie o otwartych sercach.

DSC06119
W naszym codziennym posługiwaniu staramy się aby nasze klasztory były przystanią dla tych, którzy są w drodze. W ciągu roku wiele osób znajduje w nich nocleg, przybywa, by z dala od obowiązków pomyśleć nad własnym życiem, odpocząć. Domy naszego Zgromadzenia są otwarte dla tych, którzy szukają pomocy, da osób starszych i samotnych, dla młodzieży, którzy przybywają do nas zaczerpnąć sił fizycznych i duchowych. W sierpniu każdego roku siostry z Grabiny przyjmują pod swój dach pielgrzymów zdążających do Częstochowy.

DSCN8136Już nasze Założycielki kładły duży naciska na to, by ci, którzy przychodzą do naszego klasztoru czuli się w nim dobrze. Od tego czasu aż do dziś otaczamy troską kwestię gościnności, aby każdy kto puka do naszych drzwi spotkał się z otwartością, otrzymał należną pomoc i doświadczył życzliwości.