Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)


męczenniczki1Do pierwszych tygodni 1945 roku ten kielich służył do Uczty Eucharystycznej sprawowanej w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusa w Domu św. Elżbiety przy ul. Słowiańskiej 16 w Nysie.

Dziś, ten użyty przez żołnierzy do posiłków, a następnie będący przedmiotem zabawy i przebity licznymi kulami „kielich męki”, jest pewnym symbolem ludzkiego losu i grozy tamtych trudnych dni, kiedy to nienawiść  żołnierzy zmierzyła się z miłością sióstr do Boskiego Oblubieńca. Wolały wybrać męczeńską śmierć niż zdradzić Jezusa. „Kielich męki” ocalił od zapomnienia ich męczeńskiej śmierci i pozostanie dla potomnych również symbolem bohaterskiej walki naszych Współsióstr o dochowanie wierności Bogu i zachowanie ślubowanej czystości.

 

 


S.M. Paschalis Janh , ur. 1916. W Górnej Wsi (dziś Nysa). Pracowała w Kluczborku, Głubczycach i Nysie jako kucharka i opiekunka starszych sióstr. Uciekając przed wojskiem radzieckim znalazła się w Sobotinie (Czechy). 11 maja 1945 r. jeden z żołnierzy spostrzegł ją i grożąc śmiercią zażądał, aby mu uległa. Siostra uklękła, wzięła do ręki krzyżyk od różańca i stanowczo odmówiła: „Należę do Chrystusa, On jest moim Oblubieńcem, możecie mnie zastrzelić”. Otaczające osoby poprosiła  przebaczenie i modliła się. Po chwili wystrzał z broni zakończył jej życie.

S.M. Edelburgis Kubitzki, ur. 1905 r. w Dąbrówce Dolnej. Posługiwała jako pielęgniarka ambulatoryjna w Żarach. 20 lutego 1945 r. żołdacy wtargnęli do pokoju, gdzie się ukrywała i chcieli ją zabić. Ponieważ odmówiła, jeden z nich zabił ją kilkoma strzałam

S. M. Melusja Rybka, ur. 1905 r. w Pawłowie. Pracowała w nyskim klasztorze w gospodarstwie, ogrodzie i piekarni. Została zabita 24 marca 1945 r., gdyż stanęła w obronie dziewczyny atakowanej przez czerwonoarmistę. Przed śmiercią bohatersko broniła swojej czystości.

S.M. Rosaria Schilling, ur. 1908 r. we Wrocławiu. Pracowała w administracji i duszpasterstwie m.in. w Hamburgu i Katowicach. Przebywała w Nowogrodźcu n. Kwisą, gdy 22 lutego 1945r. wywleczono ją ze schronu i brutalnie zgwałcono. Następnego dnia została zastrzelona przez wojskowego komisarza.

S.M. Adela Schramm, ur. 1885 r. w Łącznej. Była przełożoną wspólnoty w Godzieszowie oraz zajmowała się chorymi i opuszczonymi. Pozostała tam, by opiekować się tymi, którzy nie mogli uciekać. Broniąc ich i własnego dziewictwa została zastrzelona 25 lutego 1945 r.

S.M. Sabina Thienel, ur. 1909 r. w Rudziczce. Pracowała w domu starców we Wrocławiu. Uciekając przed Armią Czerwoną znalazła się w Lubaniu. 1 marca 1945 r., gdy siostry modliły się na klęczkach, przez drzwi padł strzał i śmiertelnie ją ugodził.

S.M. Sapientia Heymann, ur. 1875 r. w Lubieszku k. Wałcza. Była m.in. pielęgniarką  w Hamburgu. 24 marca 1945 r. jeden z żołdaków chciał siłą wyprowadzić z refektarza w Nysie młodą siostrę. Gdy s. Sapientia stanęła w jej obronie, natychmiast została zastrzelona.

S.M. Adelheidis Töpfer, ur. 1887 r. w Nysie. Przez wiele lat była nauczycielką i kierowniczką szkoły w Koźlu. W nyskim domu opiekowała się ludźmi starszymi i chorymi z okolicy. 25 marca 1945 r. żołnierz radziecki wszedł do pokoju, gdzie przebywała z podopiecznymi. W odwecie, za rzekome postrzelenie go przez kogoś z tego pomieszczenia, zastrzelił siostrę.

S.M. Acutina Goldberg, ur. 1882 r. w Dłużku. Pracowała w sanatorium we Wleniu oraz na plebani w Nysie. Jej ostatnia placówka to Lubiąż, gdzie siostry miały ochronkę, opiekowały się sierotami, chorymi i potrzebującymi. Została zamordowana koło Krzydliny Wielkiej 2 maja 1945 r., broniąc przed pohańbieniem powierzonych swojej opiece dziewcząt.

S.M. Felicitas Ellmerer, ur. 1889 r. w Graning( Bawaria)W Düsseldorfie była nauczycielką. 25 marca 1945 r. w Nysie pośpieszyła na pomoc przełożonej uderzonej przez żołnierza. Wtedy on próbował ją siłą wyprowadzić. Po ostrzegawczym strzale, siostra stanęła pod ścianą, wyciągnęła ręce na kształt krzyża i głośno zawołała: Niech żyje Chrystus Kr…! Jej słowa przerwała śmiercionośna kula.


         męczenniczki2męczenniczki3męczenniczki4
         Od lewej: s.M.Paschalis, s.M.Edelburgis, s.M.Melusja

 

męczenniceModlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem
Błogosławionej Marii Paschalis i IX Towarzyszek

Panie Jezu Chryste Ukrzyżowany i Zmartwychwstały,
Ty umocniłeś błogosławioną Marię Paschalis i Towarzyszki
do złożenia swojego życia w ofierze.
Broniąc kobiecej godności i czystości oraz pełniąc czyny miłosierdzia,
dochowały Ci one wierności aż do przelania krwi. 
Niech przykład ich życia zachęci nas do wielkodusznej służby bliźnim
oraz gorliwego wypełnienia Twoich przykazań.
Za ich wstawiennictwem udziel nam łaski,
o którą Cię z ufnością prosimy…
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.